Print Header Text AT

I. Általános felhasználási feltételek a WALTER GROUP weboldalaihoz

I.1. Hatály és alkalmazási terület

(1) Jelen használati feltételek tárgya az LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG és a hozzá kapcsolódó vállalatok (a továbbiakban „WALTER GROUP”) által rendelkezésre bocsátott weboldalak (a továbbiakban „weboldal”) használata.

(2) Ez az oldal tartalmazza a weboldal általános felhasználási feltételeit. A weboldal megnyitásával vagy használatával (a továbbiakban „használat”) minden felhasználó és látogató (a továbbiakban „felhasználó”) elismeri az általános felhasználási feltételeket. A WALTER GROUP fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználási feltételeket bármikor saját mérlegelési jogkörében megváltoztassa.

(3) Választási lehetőség a regisztrált felhasználók számára:


Az „Egyetértek” vagy az „Elküld” mezőre történő kattintással a felhasználó számára a weboldal felhasználási feltételei kötelezővé válnak. A WALTER GROUP fenntartja magának a jogot, hogy a meglévő felhasználási feltételeket saját mérlegelési jogkörében megváltoztassa. A felhasználónak a módosult felhasználási feltételekbe a fentiek szerint a „Egyetértek” vagy az „Elküld” mezőre történő kattintással ismét bele kell egyeznie, hogy a WALTER GROUP szolgáltatásait továbbra is igénybe vehesse.

(4) A WALTER GROUP a weboldalon az üzletágra és a vállalatra vonatkozó információkat kínál az ügyfeleinek, a fuvarozópartnereinek és a pályázóinak. Az egyes szolgáltatások (pl. LOADS TODAY, CONNECT ügyfélportál) csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhetők.

(5) A WALTER GROUP jogosult a weboldalt teljesen vagy részben megszüntetni valamint a tartalmakat ill. szolgáltatásokat szabadon megváltoztatni. A WALTER GROUP weboldalának folyamatos elérhetőségéért a WALTER GROUP nem vállal felelősséget. A WALTER GROUP weboldalának használatára vagy karbantartására nem keletkezik jogosultság.

I.2. Jogok / szellemi tulajdon

(1) A weboldal teljes tartalma (illusztrációk, szövegek, fogalmazások, márkák, képek, videók, grafikák) a WALTER GROUP-nak vagy szerződött partnereinek szellemi tulajdonát képezi. A WALTER GROUP weboldalának használatával a felhasználó számára nem keletkezik licensz- vagy egyéb felhasználói jog a weboldalon található jogokra (pl. szellemi tulajdonjog, szerzői jog és kapcsolódó jogok stb.). A márkák, a design, a képek, szövegek, szövegrészek és a WALTER GROUP weboldalának egyéb tartalmai a WALTER GROUP előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem módosíthatók, másolhatók, sokszorosíthatók, használhatók, kiegészíthetők vagy más módon sem hasznosíthatók. Ez alól kivételt képez a kifejezetten a felhasználásra ajánlott anyagok használatához történő sokszorosítása, hasznosítása vagy használata.

I.3. Felelősség

(1) A WALTER GROUP semmilyen kárért nem felel, amelyet a felhasználó számára a WALTER GROUP weboldalának használata okozhat, kivéve szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén.

(2) A WALTER GROUP nem vállal felelősséget semmilyen, a felhasználót érő kár vagy veszteség miatt, sem közvetlen, sem közvetett, azonnali vagy következménykárokért, függetlenül attól, hogy ezek a szerződésből, kártérítési jogosultságból (beleértve a gondatlanságot) vagy más okból felmerülnek, amíg azok a következő kategóriák egyikébe esnek::

(i) Elmaradt hasznon és következménykárok
(ii) Véletlen veszteségek és elmaradt hasznon
(iii) Elmaradt üzleti lehetőségek
(iv) Jó hírnév és adatok elvesztése

(3) A WALTER GROUP csoport megtett minden elvárható erőfeszítést annak biztosítására, hogy a WALTER GROUP weboldalán rendelkezésre bocsátott információk a rendelkezésre bocsátás idejében pontosak és teljesek legyenek. A WALTER GROUP nem vállal felelősséget és nem biztosít jótállást vagy garanciát a weboldalon rendelkezésre bocsátott információkért, mint pl. letöltések, harmadik szolgáltatók által kínált szolgáltatások, külső hivatkozások, vagy egyéb tartalmak, amelyek vagy közvetlenül, vagy közvetetten a WALTER GROUP weboldaláról használhatók vagy onnan megnyithatók. A WALTER GROUP fenntartja magának a jogot arra is, hogy a rendelkezésre bocsátott információkat előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy kiegészítse.

(4) A WALTER GROUP nem felel azokért a károkért, amelyek a felhasználói fiók szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használata miatt a felhasználó által, az azonosítókkal történő visszaélés vagy elvesztésük miatt a felhasználó által tárolt adatokban keletkeznek.

I.4. Rendelkezésre állás

(1) A WALTER GROUP igyekszik a weboldalt folyamatosan üzemeltetni és elérhető állapotban tartani – a műszaki, gazdasági, működési és szervezési lehetőségekhez mérten teljeskörűen.

(2) A WALTER GROUP nem vállal szavatosságot vagy garanciát azért, hogy a WALTER GROUP weboldala vagy annak tartalmai megszakítás nélkül vagy egyáltalán rendelkezésre álljanak, hibamentesek legyenek vagy a hibákat elhárítsák, valamint azért sem, hogy a WALTER GROUP weboldala vagy segédeszközei (pl. szerver) vírusoktól vagy más veszélyes összetevőktől mentesek. A WALTER GROUP a jogszabályok által megengedett mértékben kifejezetten kizár minden olyan felelősséget bármely kárért, amely a WALTER GROUP weboldalának rendelkezésre bocsátásából vagy a segédeszközökből keletkeztek.

(3) A műszaki vagy egyéb problémák miatti nem elérhetőség idejére a WALTER GROUP nem vállal át semmilyen felelősséget.

I.5. Külső hivatkozások

A WALTER GROUP weboldala tartalmaz olyan külső hivatkozásokat, amelyek harmadik szolgáltató más weboldalaira vezetnek. A WALTER GROUP-nak nincs befolyása a hivatkozott külső weboldal elérhetőségére, minőségére valamint tartalmára, és nem vállal felelősséget a külső weboldal olyan tartalmaiért, amelyek érvényben lévő jogszabályokba ütköznek vagy a felhasználóknak más formában kárt okozhatnak.

I.6. Biztonságos oldalak

A honlap részben SwissSign által biztosított SSL-tanúsítvánnyal rendelkezik A SwissSign SSL-tanúsítványai a webszerverre történő adatátadás során hatékonyan kódolják a felhasználói adatokat, eközben azonban hatékonyan azonosítják a szolgáltatót (WALTER GROUP), és az adathalászat elleni védelem érdekében megfelelően tanúsítják a honlap valódiságát is.

A felhasználó nyilatkozik arról, hogy ismeri, elolvasta, elfogadja és betartja a SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) és a SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssign.com) rendelkezéseit. A WALTER GROUP a felhasználó felé kizárja az SSL-tanúsítvány használatával kapcsolatos bármilyen jellegű felelősségét.

I.7. Jelszavak és felhasználói fiókok

(1) Az egyes szolgáltatások (pl. LOADS TODAY, CONNECT ügyfélportál) csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhetők. A felhasználó regisztráció és felülvizsgálat után a WALTER GROUP-tól kap egy jelszót, amely lehetővé teszi a felhasználói fiókhoz való hozzáférést.

(2) A felhasználó felelős a jelszó és esetleges egyéb meglévő információk titokban tartásáért, valamint minden, a felhasználói fiókra vonatkozó összes tevékenységért. A felhasználói fiók bármely nem engedélyezett használatát, valamint az egyéb biztonsági szabályok megsértését a WALTER GROUP-pal késlekedés nélkül közölni kell. A felhasználói fiók regisztrációja ill. a bejelentkezés egy "előfizetéses" megrendelésére a felhasználó partnerszámához kötött. A felhasználó nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy a partnerszámát vagy a jelszót más személyek számára nyilvánossá tegye vagy azok rendelkezésére bocsássa. A partnerszám és/vagy a jelszó felhasználó által történő bármilyen nyilvánosságra hozatala a felhasználói fiók törlését ill. az "előfizetés" megszüntetését eredményezi.

(3) Azok az adatok, tartalmak és információk, amelyeket a felhasználó a felhasználói fiókja révén ismert meg, nem adhatók tovább jogosulatlan harmadik félnek.

(4) A WALTER GROUP fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt vagy egy előfizetéses szolgáltatás megrendelését engedélyezze, vagy azt külön ok megjelölése nélkül elutasítsa. Továbbá a WALTER GROUP jogosult minden felhasználói fiók vagy az egyes előfizetett szolgáltatások megrendelésének külön ok megadása nélküli zárolására.

I.8. Kártékony anyag feltöltése

A WALTER GROUP megtiltja olyan számítógépes programok, fájlok és egyéb anyagok feltöltését, amelyek kárt okoznak és/vagy zavaró funkciókat tartalmaznak, mint a vírusok, manipulált fájlok, „rejtett” fájlok (pl. audió fájlokba integrált képek), férgek, trójai programok és bot-ok görgetési célra, több képernyő leképezésére és egyéb tevékenységekre, amelyek a weboldal integritását vagy működését, vagy az online kommunikációt általánosságban megzavarhatják.

I.9. Elektronikus támadások

(1) A WALTER GROUP weboldalán tilos mindennemű, a WALTER GROUP adataival összefüggésben álló minden adatára vagy az egyes felhasználókra irányuló elektronikus támadás.

(2) Minden elektronikus támadás annak a felhasználónak az azonnali kizárását vonja maga után, akinek a szférájába a támadás esik, és polgári illetve büntető eljárást von maga után.

 

 

II. Általános adatvédelmi tanácsok

II.1. Jogszabályi háttér

A WALTER GROUP minden, a WALTER GROUP weboldalán keresztül átadott, ill. nyilvánosságra hozott adatot az érvényben lévő osztrák adatvédelmi jogszabály előírásainak betartásával kezel.

II.2. A felhasználó hozzájárulása az adatok felhasználásához

(1) A felhasználó hozzájárul, hogy a WALTER GROUP-tól információkat, hírleveleket és reklámanyagokat fogadjon elektronikus úton (pl. e-mailben). Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható, vagy közvetlenül a hírlevélben a „Leiratkozás”-ra vonatkozó linken keresztül, vagy e-mailben a következő címen: 

austria@lkw-walter.com(2) A felhasználó a böngésző beállításai alapján hozzájárul a sütiknek a WALTER GROUP általi felhasználásához, különös tekintettel a sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén történő tárolásához. Erre vonatkozó részletesebb információkat a II.6. (Sütik) pont alatt talál.

(3) A felhasználó bármikor visszavonhatja a személyes adatoknak a WALTER GROUP általi felmérésére és tárolására vonatkozó hozzájárulását (DSG (adatvédelmi törvény), 28. §). Ebből a célból a felhasználó e-mailt kell hogy küldjön a következő címre: austria@lkw-walter.com.

II.3. Tájékoztatáshoz való jog, helyesbítésre vagy törlésre vonatkozó jog

Az osztrák adatvédelmi törvény feltételei mellett a felhasználónak mindig megvan a joga a tájékoztatáshoz, tárolt adatainak helyesbítéséhez és törléséhez (különösen DSG 26-28. §). Ezzel kapcsolatosan a felhasználó a WALTER GROUP-pal a következő címen veheti fel a kapcsolatot: austria@lkw-walter.com.

II.4. Külső szolgáltatók

A WALTER GROUP a weboldalát külső szolgáltatókkal együtt alakítja ki és tartja karban. Fejlesztési és tesztelési célból bizonyos esetekben anonimizált adatok kerülnek a szolgáltatókhoz. Néhány esetben a szolgáltatók hozzáférést is kapnak a nyilvános adatokhoz. Ezt megelőzően a szolgáltatók szerződésben is kötelezve lesznek arra, hogy a fogadott adatokat kizárólag a WALTER GROUP utasításainak megfelelően használják fel és a munka befejezése után töröljék.

II.5. Adatbiztonság

A WALTER GROUP igyekszik az online médián keresztüli lehető legbiztonságosabb adatcsere biztosítására, egyúttal felszólítja a felhasználót, hogy a biztonságos internethasználat érdekében vállalja az indokolt erőfeszítéseket (aktuális böngészőverzió, az online felületek hozzáférési adatainak titokban tartása).

II.6. Cookie-k

(1) Az internetes ajánlat funkcióinak bővítéséhez, és hogy használatukat a felhasználó számára kényelmesebbé tegyük, „cookie"-kat használunk.

(1.1) A WALTER GROUP által használt cookie-k nagy része a böngészés végén automatikusan letörlődik a felhasználó merevlemezéről (ideiglenes cookie). Az ideiglenes cookie használata többek között akkor szükséges, ha a felhasználó részére egy több oldalas nyomtatványban kell meghatározott funkciókat biztosítani. A WALTER GROUP olyan cookie-t is használ azonban, ami megmarad a felhasználó merevlemezén (permanens cookie). Ezek a permanens cookie-k 1 hónaptól 10 évig terjedő élettartammal rendelkeznek, a megadott időtartamot követően automatikusan törlődnek, de a felhasználó manuálisan is letörölheti azokat. Az említett cookie-k (permanens cookie) alkalmazását az a kizárólagos cél vezérli, hogy az internetes szolgáltatást a lehető legjobban a felhasználói igényekhez lehessen igazítani, és a honlaphasználat a lehető legkényelmesebb legyen a felhasználó számára.

(1.2) Harmadik fél szolgáltatók cookie-jai (ún. Third-Party-Cookies)
A WALTER GROUP olyan harmadik fél szolgáltatók (hirdetési partner) szolgáltatásait is igénye veszi, akik abban nyújtanak segítséget, hogy internetes ajánlatai még érdekesebbek legyenek az ügyfelek számára. Ebből a célból a honlap-használat során harmadik fél cookie-jai (ideiglenes vagy permanens cookie) is elmentésre kerülnek a felhasználó merevlemezére. A harmadik féltől származó cookie-k azzal a kizárólagos céllal rendelkeznek, hogy a felhasználót célzott reklámokkal el tudják érni a szolgáltatók. Kifejezetten felhívjuk figyelmét arra, hogy a WALTER GROUP nem felel a harmadik féltől származó cookie-k jogszerű felhasználásáért..

(1.3) A cookie-k (WALTER GROUP és harmadik fél szolgáltató) nem tartalmaznak személyes adatokat. Csupán a felhasználói ID-hez tartozó névtelen adatok kerülnek begyűjtésre. Ezek az adatok pl. a felhasználó által felkeresett és megtekintett oldalakra, keresett tartalmakra, stb. vonatkoznak. Ezeket a névtelen adatokat soha nem vezetik össze a felhasználó személyes adataival.

(1.4) A cookie-k használatát a felhasználó a használt böngésző megfelelő beállításával bármikor befolyásolhatja. Az ügyfél általános jelleggel, vagy az egyedi esetre vonatkozóan elfogadhatja, illetve általános jelleggel vissza is utasíthatja a cookie-k használatát.. Ezáltal azonban a WALTER GROUP internetes ajánlati funkciói korlátozottak lehetnek.

II.7. Weboldalelemzés

(1) A WALTER GROUP weboldala a Google Analytics programot, a Google Inc. („Google”) webelemzőjét használja. A Google Analytics „cookie"-kat használ, olyan szövegfájlokat, amelyeket a felhasználó a számítógépén eltárol, és amelyek a weboldal felhasználó által történő használatának elemzését teszik lehetővé. A cookie-k által szolgáltatott, ennek a weboldalnak a felhasználó általi használatáról szóló információk általában a Google egyik, az USA-ban található szerverére kerülnek átvitelre és ott eltárolódnak. Ezen a weboldalon, ha az IP-cím ismeretlenné tételét aktivizálják, akkor aaz Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térség más államaiban lévő felhasználó IP-címe előzőleg lerövidítésre kerül. Csak kivételes esetekben kerül át a teljes IP-cím a Google USA-ban lévő egyik szerverére és kerül ott lerövidítésre. A WALTER GROUP megbízásában a Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy a felhasználó weboldal-használatát kiértékelje, hogy a weboldalra vonatkozó aktivitásokról jelentést állítson össze és hogy további, a weboldalhasználathoz és internethasználathoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtson a WALTER GROUP számára. A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által közölt IP-cím nem kerül összevetésre a Google más adataival.

(2) A felhasználó a cookie-k mentését a böngésző megfelelő beállításával megakadályozhatja. Felhívjuk a felhasználó figyelmét, hogy ebben az esetben ennek a weboldalnak az összes funkciója esetleg nem áll teljeskörűen a rendelkezésére. A felhasználó ezenfelül megakadályozhatja a cookie-k által létrehozott és a weboldal használatára vonatkozó adatok (beleértve az Ön IP-címét is) megküldését a Google részére és feldolgozását a Google által, amennyiben a felhasználó az alábbi hivatkozáson keresztül elérhető böngészőbővítményt letölti és telepíti::

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

II.8. Közösségi média bővítmények

(1) A WALTER GROUP weboldalának részein harmadik féltől származó alkalmazások (pl. AddThis, Facebook, Google Plus, Twitter) találhatók, valamint olyan tartalmak is, amelyek harmadik fél felületén tárolódnak (pl. Youtube). Az alapos ellenőrzés és az adatvédelemre vonatkozó aktív intézkedések ellenére a WALTER GROUP nem rendelkezik befolyással a harmadik fél által a WALTER GROUP honlapján összegyűjtött felhasználói adatok fajtájára és használatára. Ezekért az adatokért a felelősség kizárólag a következő szolgáltatókat terheli:

(1.1) A honlap AddThis-összetevőket tartalmaz. Az AddThis olyan bookmarking szolgáltatás, amelynek segítségével a honlap felhasználója a kiválasztott oldalt a Facebook, Twitter, Google+ stb. közösségi oldalak felhasználóival is megoszthatja. Segítségével a felhasználó honlaptartalmat oszthat meg, kommentálhat és értékelhet a világhálón. Amennyiben a felhasználó AddThis-elemeket használ, úgy a felhasználó webböngészője közvetlen kapcsolatot létesít az AddThis és adott esetben a kiválasztott közösségi oldal, vagy bookmarking szolgálató szerverével. Az AddThis használata előtt aktiválni kell a cookie-kat is. Az ennek során létrehozott adatokat (mint pl. használati időpont és a böngésző nyelve) a rendszer átadja az USA területén működő AddThis LLC részére, ahol azok feldolgozásra kerülnek. Amennyiben a honlaptartalmakat közösségi oldalaknak, bookmarking-szolgáltatóknak is megküldi, úgy kapcsolat hozható létre a honlapon tett látogatása és az adott közösségi háló felhasználói profilja között. Az AddThis LLC által végzett adatkezelésével (felhasználási céllal együtt), és az AddThis LLC adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos részletes információkat az alábbi honlapon találhat: http://www.addthis.com/privacy. A közösségi oldalak, bookmarking szolgáltatások stb. adatkezelési és adatvédelmi előírásaival, valamint a felhasználói beállítási lehetőségekkel kapcsolatos részletes információkat az adott szolgáltató adatvédelmi irányelvében találhatja meg. Az érintett adatokat a WALTER GROUP nem adja tovább harmadik személynek. Az AddThis-mezők használatával a felhasználó kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a http://www.addthis.com honlapon leírtaknak megfelelő terjedelemben egyetért az AddThis LLC adatfeldolgozási elveivel. Felhasználói adatainak használatát az „Opt Out Cookies“ használatával a felhasználó bármikor megtilthatja. Ezzel kapcsolatban szintén az AddThis LLC előzőekben említett honlapján találhat részlet-információkat. A felhasználó az AddThis elemek használatának mellőzésével érheti el, hogy az AddThis a honlapon keresztül ne gyűjtsön felhasználói adatokat.

(1.2) Facebook Inc., székhelye: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (röviden Facebook) - olyan bővítményeket kínál a weboldal-üzemeltetőknek, amelyeket a WALTER GROUP weboldalán alkalmazunk. A bővítmények a Facebook logóról ill. a Facebook Lájk és Ajánlom gombokról felismerhetők. Ha a felhasználó megnyitja a WALTER GROUP egy olyan weboldalát, amely tartalmazza ezt a bővítményt, akkor a felhasználó böngészője kapcsolatot hoz létre a bővítményt nyújtó szerverrel. A bővítmény tartalmát a Facebook közvetlenül a felhasználó böngészőjéhez továbbítja és annak megfelelően az oldalon belül megjeleníti. A bővítmény megjelenő tartalmára a WALTER GROUP-nak nincs befolyása. A Facebook a weboldal adott oldalain a felhasználó látogatását követheti és egy Facebook fiókhoz hozzárendelheti, ha a felhasználó a Facebook közösségben regisztrálva van, vagy ha a közelmúltban meglátogatott egy Facebook oldalt, ill. Facebook tartalmat tartalmazó oldalt. Ha a felhasználó a bővítményeket aktívan használja, mivel a felhasználó pl. aktiválja a Lájk gombot, vagy ajánlást küldött az oldalról, akkor a felhasználó böngészőjére vonatkozó információk is közvetlenül átadásra kerülnek a Facebooknak, anélkül, hogy a WALTER GROUP erre befolyással bírna. A felhasználó adatainak a Facebook általi további feldolgozásának fajtájáról, céljáról és tárgyköréről pontosabb információkat a Facebooknál az adatvédelmi tanácsokban talál, a következő helyen

http://www.facebook.com/policy.php

Ott a felhasználó privátszférájának védelme érdekében még többet tudhat meg jogairól és a beállítási lehetőségekről. A Facebook általi adatgyűjtés céljára és tárgykörére, valamint a Facebook általi további feldolgozásra a WALTER GROUP nem rendelkezik befolyással és nincs hozzáférése ezekhez az adatokhoz.

(1.3) Twitter Inc. székhelye: 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (röviden Twitter) - olyan bővítményeket kínál a weboldal-üzemeltetőknek, amelyeket a WALTER GROUP weboldalán alkalmazunk. A bővítmények a „Twitter-Tweet” vagy a „Follow” gombról ismerhetők fel. Az ezekkel a bővítményekkel rendelkező oldalak közvetlen kapcsolatot hoznak létre a Twitterrel és - az Ön Twitter-bejelentkezési állapotától függően - különböző adatokat továbbítanak. Ezáltal adott esetben következtetések vonhatók le a felhasználónak a WALTER GROUP weboldalán történő internethasználatáról, amelyeket a Twitter saját céljaira is felhasználhat. A bővítmény megjelenő tartalmai a Twitter szerverein találhatók és a WALTER GROUP weboldalán csak megjelenítésre kerülnek. A Twitter általi adatgyűjtés céljára és tárgykörére, valamint a Twitter általi további feldolgozásra a WALTER GROUP nem rendelkezik befolyással és nincs hozzáférése ezekhez az adatokhoz. A Twitter adatvédelmi rendelkezéseiről közelebbi információkat a következő helyen talál

http://twitter.com/privacy


(1.4) Google Inc. székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (röviden Google) - olyan bővítményeket kínál a weboldal-üzemeltetőknek, amelyeket a WALTER GROUP weboldalán alkalmazunk. A bővítmények a „Google +1” gombról ismerhetők fel. Az ezekkel a bővítményekkel rendelkező oldalak közvetlen kapcsolatot hoznak létre a Google-lel és - az Ön Google-bejelentkezési állapotától függően - különböző adatokat továbbítanak. Ezáltal következtetések vonhatók le a felhasználónak a WALTER GROUP weboldalán történő internethasználatáról, ill. ez a Google keresőmotor-eredményeket befolyásolhatja. A bővítmények megjelenő tartalmai a Google szerverein találhatók és a WALTER GROUP weboldalán csak megjelenítésre kerülnek. A Google általi adatgyűjtés célja és tárgyköre, valamint a Google általi további feldolgozás a WALTER GROUP-pal nem áll kapcsolatban valamint a WALTER GROUP-nak nincs hozzáférése ezekhez az adatokhoz. A Google adatvédelmi rendelkezéseiről közelebbi információkat a következő helyen talál

http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html

II.9. Érdeklődési körnek megfelelő reklám / Re-Targeting

A honlap úgynevezett Re-Targeting technológiát használ. A WALTER GROUP ezekkel a technológiákkal szeretné még érdekesebbé tenni internetes megjelenését a felhasználók számára. E technológia segítségével a WALTER GROUP honlapja és termékei iránt érdeklődőket harmadik személy által működtetett oldalak reklámjaival is meg lehet szólítani.

A WALTER GROUP biztos benne, hogy a személyes és az érdeklődési körüknek megfelelő reklámokat sokkal jobban fogadják a felhasználók, mint a személytelenebb reklámokat. Ezen hirdetési eszközök harmadik személy által működtetett holnapokon való megjelenése egy un. "cookie"-technológián és a korábbi felhasználói magatartás elemzésén alapszik. Ez a hirdetési forma teljesen névtelen. Használata során nem mentünk el személyes adatokat, és a felhasználó profilok sem kerülnek összekapcsolásra a felhasználó személyes adataival.

 

III. Egyéb rendelkezések

III.1. Illetékes bíróság

Jelen megállapodás alapjául az osztrák jog szolgál. Vitás kérdések rendezésében a Bécsi, Belvárosi Kereskedelmi Bíróság (Gericht für Handelssachen in Wien, Innere Stadt) az illetékes. Kizárólag az osztrák jog alkalmazandó a CISG és az osztrák nemzetközi polgári jog vonatkozó normáinak alkalmazása nélkül.

III.2. Módosítások és kiegészítések, érvényességi záradék

(1) Jelen megállapodás módosítása és kiegészítése csak írásban történhet. A szóbeli megállapodások érvénytelenek.

(2) Ha a jelen megállapodás egy vagy több feltétele bármely okból érvényét vesztené, az nem érinti a megállapodás egyéb tartalmának érvényességét.

^ - Top
GREENtechnology CONTAINEX
Az Ön előnyei
  • A CONTAINEX GROUP tagja
  • Gyártás a CONTAINEX Green Technology szigorú környezetvédelmi- és minőségi előírásai alapján történik
  • A legmagasabb minőségi, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi szabványok
TÜV Logo DNV GL Certificate CE Logo
>

Print Footer Text AT

A lehető legjobb felhasználói élmény érdekében ez a honlap sütiket használ. A honlap használatával hozzájárul a sütik elmentéséhez. További információkat itt találhat: Felhasználási feltételek