Always nearby
Our depots across Europe
Enquire now
Receive call-back

Nákupca

  • objednávanie materiálu na základe potrieb výroby a cenových ponúk,
  • komunikácia a obchodovanie so súčasnými dodávateľmi, resp. vyhľadávanie nových,
  • sledovanie skladových zásob,
  • kontrola cien, dodacích listov, faktúr, termínov dodania objednávok,
  • práca v ERP systéme,
  • organizovanie prepravy, spolupráca so špedičnými firmami,
  • úzka spolupráca s ostatnými oddeleniami.

Please complete the online application form.

Apply now