Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Sme vždy vo Vašej blízkosti
Sme na Slovensku
6
Naše sklady na Slovensku
Poslať dopyt
Dostať spätný hovor
Industrial-enginering

Priemyselné inžinierstvo

Automatizácia

Automatizácia

Zavádzanie automatizácie je logickým vyústením dnešnej doby pre dosiahnutie cieľa vyššej produktivity práce v náročných výrobných podmienkach. V dnešnej dobe je už pri produkcii skladových kontajnerov automatizácia spolu s robotizáciou zastúpená pri výrobe jednoduchých stavebných prvkov kontajnera až po zváranie tvarovo a rozmerovo komplikovaných dielov. Vo výrobe v SK-CONT v rámci investícií nahrádzame ťažko zvládnuteľné a kontinuálne procesy robotickými zariadeniami.

 

Vývoj

Vývoj

Pri vývoji produktu a celkového zlepšenia výrobných procesov skladového kontajnera sa tím Engineeringu zameriava na vylepšenie procesov výroby a na správne zvolené výrobné technológie a postupy. Vývoj kontajnerov nezahŕňa len zvýšenie kvality spracovania, ale aj zvýšenie životnosti a zlepšenie všetkých jeho úžitkových vlastností. Pri sériovej výrobe skladových kontajnerov je napredujúci vývoj veľmi dôležitou súčasťou pre upevnenie našej pozície na trhu.

[key=junges_team]

Mladý a motivovaný tím

Oddelenie Engineering v SK-CONT zamestnáva mladých a motivovaných ľudí, ktorí svojimi navrhovanými koncepciami prinášajú nový pohľad na výrobné procesy. Mladý kolektív významným spôsobom využíva svoje doteraz nadobudnuté poznatky z oblasti výroby skladových kontajnerov. Automatizácia a robotizácia úzko súvisí so vzdelávaním kvalifikovaného personálu, ktorý dokáže využiť potenciál modernej technológie.
[key=moderne_technologie]

Moderné technológie

Priemyselná výroba vyžaduje využitie moderných technológií, ktoré sa stávajú nutnosťou pri vývoji nových produktov. Moderné technológie sú už neoddeliteľnou súčasťou každodenného života v 21. storočí. Na existujúcich pracoviskách úspešne roboticky zvárame jednotlivé diely kontajnerov a samotné kontajnery. Cieľom spoločnosti je zväčšiť podiel nových a moderných technológií do výrobných procesov. 

Vo výrobe sú zastúpené špičkové robotické zariadenia od ABB a CLOOS, ktoré sú udržiavané a obsluhované, nami vyškoleným personálom.