Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Sme vždy vo Vašej blízkosti
Sme na Slovensku
6
Naše sklady na Slovensku
Poslať dopyt
Dostať spätný hovor
Študenti a absolventi

Študenti a absolventi

[key=lehre;AG]
Odborná prax v našej spoločnosti umožní mladým ľuďom rýchlo odštartovať svoju kariéru a získať skúsenosti a vedomosti. Všetko pod vedením skúseného mentora, vďaka ktorému získajú predstavu o úlohách, ktoré je potrebné plniť v ich zvolenej profesii.
V kooperácii s miestnou odbornou školou ponúkame v duálnom vzdelávacom programe možnosť, pripraviť sa v modernom a inovačnom pracovnom prostredí stabilnej medzinárodnej spoločnosti na budúce povolanie v oblastiach mechanik strojov a zariadení a mechanik elektrotechnik.
[key=praktikum__45236;AG]
[key=ferienjobs;AG]
Počas vzdelávania u nás garantujeme praktickú prípravu na povolanie priamo v praxi – množstvo cenných praktických skúseností pod odborným dohľadom našich skúsených kolegov. V spoločnosti SK-CONT nás baví práca s mladými ľuďmi, a preto počas letných mesiacov ponúkame pracovné príležitosti pre študentov a žiakov z rôznych oblastí.

Ponúkame:

  • Osobné ochranné pracovné prostriedky
  • Stravovanie v čase praktického vyučovania plne hradené zamestnávateľom
  • Podnikové štipendium
  • Odmena za produktívnu prácu od 3. ročníka vo výške 100% minimálnej hodinovej mzdy
  • Po skončení štúdia ponúkame perspektívu zamestnania v trvalom pracovnom pomere

 

Spolupráca so: Stredná odborná škola technická Komárno a Stredná priemyselná škola Komárno.