Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Sme vždy vo Vašej blízkosti
Sme na Slovensku
6
Naše sklady na Slovensku
Poslať dopyt
Dostať spätný hovor
Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť

V SK-CONT od začiatku pracujeme na rovnováhe medzi rozvojom spoločnosti a spoločenskou zodpovednosťou. Vďaka vývoju technológií využívame inovácie šetrné k životnému prostrediu. Spoločenská zodpovednosť je povinnosť etického konania vo všetkých oblastiach našej práce. 

Green technology

Udržateľný rozvoj

Snažíme sa o zodpovedné a racionálne využívanie životného prostredia a dostupných zdrojov energie.

Starostlivosť o našich zamestnancov

Staráme sa o príjemné pracovné prostredie, transparentný systém internej komunikácie, rast a rozvoj našich zamestnancov. Spoločne budujeme spoločnosť s pozitívnou energiou, kultúrou vzájomného rešpektu, efektívnej a zodpovednej práce.
Zamestnávame ľudí so zdravotným postihnutím
Zamestnávame ľudí so zdravotným postihnutím

Zamestnávame ľudí so zdravotným postihnutím

Zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím je súčasťou sociálnej zodpovednosti.

Práca s mladými luďmi

V spoločnosti SK-CONT pracujeme s ohľadom na budúce generácie, podporujeme rozvoj mladých ľudí formou odbornej praxe, prázdninových brigád. Spolupracujeme s miestnymi odbornými a priemyselnými školami a aktívne propagujeme technické profesie.
Práca s mladými luďmi