Print Header Text AT

Skladové kontajnery Výroba dielov SK-CONT

Výroba dielov

Moderné & dynamické

SK-CONT disponuj vysokomodernými výrobnými strojmi. Vysokoautomatizovaný stupeň umožnuje jednotlivé diely vyrobiť úplne presne.

Najvyššia presnosť pri výrobe jednotlivých komponentov je zárukou rozmerovej stability hotových kontajnerov a ich kompatibility s normami.

Dňa 15. 09. 2017 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. VaI/DP/2016/1.2.2-02/C648


^ - Top
GREENtechnology CONTAINEX
Vaše výhody
  • Výrobný závod CONTAINEX-u
  • Výroba podľa prísnych environmentálnych a kvalitatívnych štandardov CONTAINEX Green Technology
  • Najvyššie štandardy v kvalite, bezpečnosti, zdraví a ochrane životného prostredia
TÜV Logo DNV GL Certificate CE Logo
>

Print Footer Text AT