Always nearby
Our depots across Europe
Enquire now
Receive call-back

Hlavný účtovník

 

  • Komplexné vedenie a spracovanie účtovníctva.

  • Účtovanie zásob, inventúrnych rozdielov, účtovanie majetku.

  • Zodpovednosť za vypracovanie mesačných a ročných účtovných závierok.

  • Príprava podkladov, analýz a reportov pre vedenie spoločnosti.

  • Spolupráca s úradmi, daňovým a účtovným poradcom.

Please complete the online application form.

Apply now