Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Mindig az Ön közelében
Mindig ott vagyunk
Ausztria
+43 2236 601-0
Sklep Online
13
Depóink Ausztria
Kérjen ajánlatot most
Visszahívást kérek

Adatvédelmi nyilatkozat

Ez a nyilatkozat leírja, hogy az SK-CONT s.r.o., Hadovce 219, SK-94501 Komárno, [email protected] miként dolgozza fel az Ön személyes adatait.

Az SK-CONT felelősséget vállal azért, hogy az Ön személyes adatait megfelelően védje, és figyelembe veszi a személyes adatok védelmére, jogszerű használatára és bizalmas kezelésére, valamint az adatbiztonságra vonatkozó valamennyi jogi rendelkezést.

A következő állítások általánosak, és az SK-CONT vállalaton belüli valamennyi adatfeldolgozási műveletre teljes körűen vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy az alábbi állítások csak részben alkalmazhatók Önre.

1. Az adatfeldolgozás céljai

Személyes adatait alapvetően a következő indokból dolgozzuk fel:

 • Ajánlatok és hozzánk intézett kérdések feldolgozása, például a (potenciális) fuvarozó partnerek vagy olyan személyek részéről, akik többek között szállítással, kézbesítéssel, megrendeléssel szeretnének megbízni bennünket, vagy más módon keresik az együttműködést.
 • Szerződéskötési tárgyalások, ajánlat- és szerződéskészítés
 • A szerződéses partnerként való alkalmasság értékelése, például a hitelképesség vizsgálata a potenciális ügyfeleknél, szállítóknál stb.
 • Szerződéses és üzleti kapcsolataink kezelése, például a szállítás (diszpozíció) és kézbesítés lebonyolítása, haszonbérleti és lízingszerződések teljesítése, elszámolások, felszólítások intézése, panaszok és kárigények feldolgozása, minőségirányítás, a beszerzés lebonyolítása, szolgáltatásaink optimalizálása az üzleti alkalmazások használata révén (például Transport Monitoring, Portale stb.)
 • Ügyfélkapcsolatok, vagyis információk, hírlevelek, ajánlatok és hirdetési anyagok kiküldése, folyamatos ügyfélszolgálat, rendezvények szervezése stb.
 • Biztosítások fedezése és adminisztrálása, kárrendezés
 • Flottamenedzsment: járműveink szervizelése és karbantartása
 • termékfejlesztés
 • A vállalatcsoporthoz tartozó társaságok adminisztrációja
 • Az informatikai infrastruktúra működtetése, például a biztonság és az aktuális technikai fejlettség biztosítása, karbantartás stb.
 • A honlapok rendelkezésre bocsátása: a honlapok javítása és fejlesztése, felhasználási statisztikák készítése, a honlapok elleni támadások felderítése, megelőzése és kivizsgálása stb.
 • A személyzet felvétele és kiválasztása, valamint a munkára jelentkezők nyilvántartásba vétele a jövőbeli állásokra való alkalmasságuk értékelése céljából. A feldolgozás jogalapja a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás. Az Ön személyes adatainak megadása önkéntes, de a fenti cél érdekében szükséges.

Személyes adatokat kapunk

 • Öntől: például a hozzánk intézett kérdések által, a szerződések előkészítése során, a velünk megkötött szerződések teljesítése keretében
 • a csoporthoz tartozó társaságoktól a WALTER GROUP-on belül
 • harmadik felektől, például a fuvarozó partnerektől vagy az ügyfelektől a megbízás lebonyolítása során
 • nyilvánosan elérhető forrásokból, például cégnyilvántartás, földhivatal, hirdetményi adattár, cégjegyzék, iparűzési nyilvántartás
 • a böngészőjétől (automatikusan) a honlapjaink felkeresésekor, az Ön által kiválasztott beállításoknak megfelelően

 

Személyes adatainak megadása önkéntes. A velünk létesítendő üzleti kapcsolatok azonban nem jöhetnek létre, ha a szükséges személyes adatok nem állnak rendelkezésünkre. Honlapjaink valamennyi funkcióját sem tudjuk biztosítani, ha nem adja meg az ehhez szükséges személyes adatokat.

 

2. Feldolgozott adatkategóriák

 • Névvel kapcsolatos adatok, például vezetéknév, keresztnév, felhasználónév stb.
 • Személyes adatok, például kor, nem, születési dátum, nemzetiség, vállalaton belüli funkció, igazolványmásolatok stb.
 • Elérhetőségek, például cím, telefonszám, e-mail cím stb.
 • Azonosítási adatok, például személyi igazolvány száma, útlevélszám, ügyfélszám stb.
 • Banki adatok, például számlaszám, hitelképességgel kapcsolatos információk stb.
 • Hivatalos adatok, például ügyiratszám, adószám, bérjárulékok, bérlői engedély (Németország) stb.
 • Járműadatok, például gépjárműszám, alvázszám, motorszám, rendszám, gépjárműengedély, üzemanyagkártya, targoncavezetői engedéllyel kapcsolatos információk stb.
 • Képfájlok és videofelvételek
 • Informatikai felhasználási adatok, például csatlakozási adatok, naplózási információk, hozzáférési információk, IP-cím, ajánló személy (referrer), felhasználónevek a kívülről elérhető rendszerekhez stb.
 • A honlapokhoz kapcsolódó felhasználási adatok: a felkeresés dátuma és időpontja, IP-cím, a webböngésző neve és verziója, bizonyos sütik stb.
 • A személyek magatartására vonatkozó információk, például a válaszokkal és emlékeztetőkkel kapcsolatos bejegyzések, a jelenlegi adatgyűjtéssel kapcsolatos levelezés és magyarázatok stb.
 • Faji/etnikai származás, például születési hely az igazolványokban stb.
 • Helyadatok, például GPS-adatok, a GPS-jel időbélyege, pozícióadatok (szélességi és hosszúsági fok) stb.
 • Információk az oktatásról, képesítésekről és továbbképzésekről, munkatapasztalatról, releváns hobbikról stb.

 • Információk a megpályázott pozícióról, illetve információk a fizetési feltételekről és a foglalkoztatás lehetséges feltételeiről.

3. A feldolgozás jogalapjai

Az adatok feldolgozásának jogalapjai:

 • Szerződéskötés és a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), például ha a szállítások és kézbesítések zavartalan lebonyolítását szervezzük, panaszokat és kárigényeket dolgozunk fel, beszámolót készítünk, minőségirányítást végzünk, ajánlatokat dolgozunk ki, feldolgozzuk és megválaszoljuk kérdéseit. Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása szerződés megkötéséhez szükséges. Ez magában foglalja a szerződéskötést megelőző valamennyi tevékenységet, például az Ön adatainak feldolgozását a felvételi eljárás során.

 • Elsődleges jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), pl., amikor személyre szabott információkat és ajánlatokat juttatunk el Önhöz, kivéve, ha a hozzájárulás előfeltétele; az adatfeldolgozásunk a bűnüldözéssel, jogorvoslattal és büntetőeljárással összefüggésben, a járművezető adatainak továbbítása, amikor ez a fuvarozás végrehajtásához szükséges, és nincs közvetlen kapcsolat a járművezetővel, a weboldalunk működésének biztosításához szükséges adatok feldolgozása, a hatékony felvételi folyamat biztosítása érdekében a toborzási/önéletrajz-adatbázis létrehozása stb.

 • Jogi kötelezettségek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), például adózási kötelezettségek, illetve kötelezettségek a közúti közlekedési szabályzat (StVO), a tehergépjárművekről szóló osztrák törvény (KFG), a szabálysértésekről szóló törvény (VwStG), a közigazgatási eljárásról szóló törvény (VwVfG), a pénzmosásról szóló jogszabályok alapján stb.
 • Amennyiben a fent említett jogalapok egyike sem áll fenn, az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint. Önnek természetesen jogában áll beleegyezését bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem befolyásolja a jóváhagyás alapján végzett feldolgozás jogszerűségét a visszavonásig (vagyis a visszavonásnak nincs hatása a múltra).

4. Az Ön személyes adatainak továbbítása

Az önéletrajzok és a pályázók elérhetőségei kizárólag az SK-CONT belső adatbázisában érhetőek el, amelyhez a vállalat toborzói férhetnek hozzá. Az SK-CONT, mint adatkezelő nem adja át az Ön személyes adatait semmilyen címzettnek ebből a célból.

5. Tárolási időtartam

Személyes adatait egy adott álláshellyel kapcsolatban az Ön beleegyezésével megőrizhetjük, például 2 évig tárolhatjuk önéletrajzát, ha megfelelő álláslehetőség adódik, vagy amíg a beleegyezését vissza nem vonja.  A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás jogszerűségét.

A megőrzési időszak lejárta után az Ön adatait teljes mértékben töröljük vagy adott esetben anonimizáljuk.

6. A személyes adatokkal kapcsolatos jogai

Ön többek között jogosult (az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott feltételek szerint) (i) ellenőrizni, hogy tároltunk-e, és ha igen, milyen személyes adatokat tároltunk Önről, illetve megkaphatja ezen adatok másolatát, (ii) kérheti azon személyes adatok helyesbítését, kiegészítését vagy törlését, amelyek hamisak, vagy amelyeket nem jogszerűen dolgoztunk fel, (iii) kérheti, hogy korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását, és (iv) bizonyos körülmények között kifogásolhatja személyes adatainak feldolgozását, vagy visszavonhatja személyes adatainak feldolgozására adott előzetes hozzájárulását, (v) kérheti az adathordozhatóságot, (vi) megismerheti azon harmadik felek személyazonosságát, akiknek személyes adatait továbbítjuk, és (vii) panaszt nyújthat be az illetékes hatósághoz.

A fent említett jogait a [email protected] e-mail címen, a +421 35 290 11 - 30 telefonszámon vagy személyesen a székhelyünkön gyakorolhatja. Panasz esetén az Adatvédelmi Hatósághoz fordulhat www.dataprotection.gov.sk.

7. Cookie-k

Honlapjainkon úgynevezett sütiket használunk. A süti egy kis fájl, amelyet az Ön számítógépe elmenthet, amikor felkeres egy honlapot. Alapvetően azért használunk sütiket, hogy kiegészítő funkciókat biztosítsunk a felhasználók számára, például megkönnyítsük a navigációt valamely honlapon, illetve lehetővé tegyük Önnek, hogy ott folytassa a honlap használatát, ahol korábban abbahagyta, és/vagy hogy elmenthesse preferenciáit vagy beállításait, ha újra felkeresi a honlapot. A sütik nem tudnak hozzáférni a számítógépén található többi adathoz, nem tudják ezeket elolvasni vagy megváltoztatni.

A honlapjainkon található legtöbb süti úgynevezett ideiglenes vagy átmeneti süti. Ezek automatikusan törlődnek, amikor újra elhagyja a honlapot. Ezenkívül tartós sütiket is használunk, amelyek a merevlemezen maradnak. Ezeket azonban manuálisan törölheti a böngészőjében. Egyébként ezeknek a sütiknek az élettartama 1 hónaptól 10 évig terjed. Ilyen tartós sütiket használunk annak érdekében, hogy felismerje Önt, ha a következő alkalommal felkeresi a honlapunkat, így a honlap használatát kényelmesebbé tegyük az Ön számára, és az internetes élményt a lehető legjobban az igényeihez igazítsuk.

Harmadik fél szolgáltatóktól származó sütiket is használunk, amelyek segítenek az internetes ajánlatot érdekesebbé tenni az Ön számára. Ezért a honlapok használata során a harmadik fél szolgáltatók ideiglenes és tartós sütiket is elmentenek, ha ehhez hozzájárulását adta. Ezen sütik kizárólagos célja, hogy harmadik fél szolgáltatók számára lehetővé tegyék, hogy személyre szabott hirdetésekkel szólítsák meg Önt. Nem vállalunk felelősséget a sütik harmadik felek általi jogszerű használatáért.

Honlapjaink felkeresésekor aktívan hozzájárulhat azon sütik tárolásához, amelyek nem terjednek túl a technikailag szükséges mértéken. Ezenkívül lehetősége van bizonyos típusú sütik aktiválására vagy kikapcsolására. Ha egy későbbi időpontban módosítani szeretné a sütikkel kapcsolatos beállításait, ezt bármikor megteheti.

Ezenkívül ellenőrizheti is a sütiket a számítógépén, ha a böngészőbeállításokban kiválasztja, hogy értesítést kapjon, ha egy honlap sütiket akar elmenteni. A sütiket blokkolhatja vagy törölheti is, ha azok már rajta vannak a számítógépen.

Ha a sütik a személyes adatoknak olyan harmadik országban történő tárolásával függenek össze, amelyek az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hatályán kívül esnek, és ahol nincsenek megfelelő szintű védelmet biztosító kétoldalú megállapodások, akkor azokat csak akkor tároljuk, ha Ön ehhez beleegyezését adta.

A sütik letiltása, blokkolása vagy törlése azonban kedvezőtlenül befolyásolhatja online-élményét, és akadályozhatja abban, hogy honlapjainkat teljes mértékben használhassa.

8. Google Analytics

Honlapjaink igénybe veszik a Google Inc. („Google”) által nyújtott „Google Analytics” honlapelemző szolgáltatást, amennyiben Ön a szolgáltatási sütik használatába a süti-beállítások alatt hozzájárulását adta. A Google Analytics sütiket használ, hogy a honlaphasználat elemzését lehetővé tegye, és költséghatékony módon hozzon létre egy könnyen használható honlaphozzáférési statisztikát. A sütik által a felhasználó honlaphasználatáról előállított információkat a Google általában az Egyesült Államokban található szerverre továbbítja és ott tárolja, ha Ön ehhez beleegyezését adta.

Honlapjaink használják a Google Analytics által felkínált lehetőséget az IP-titkosításra. Ez azt jelenti, hogy a Google a felhasználó IP-címét még az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más részes tagállamain belül lerövidíti. A Google csak kivételes esetekben továbbítja a teljes IP-címet az Egyesült Államokban levő szerverére, hogy ott rövidítse le azt. Megbízásunkból a Google ezeket az információkat a honlaphasználat értékelésére, a honlapforgalomról szóló jelentések összeállítására, valamint a honlap- és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja a részünkre. A Google Analytics keretében a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet a Google nem hozza kapcsolatba a többi adattal.

Megakadályozhatja a süti által generált és a honlapok használatára vonatkozó adatok (beleértve az IP-címet is) gyűjtését a Google számára, valamint ezen adatoknak a Google általi feldolgozását, ha letölti és telepíti a következő link alatt elérhető böngésző-bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A Google Analytics használatát megakadályozhatja, ha a sütibeállításokban kikapcsolja a statisztikai sütiket.

A Google használati feltételeire, illetve a Google adatvédelmi nyilatkozatára vonatkozó további információkat a http://www.google.com/analytics/terms/de.html, illetve a http://www.google.at/intl/at/policies oldalakon talál.

9. Google remarketing

A honlapok a Google remarketinget használják, amennyiben Ön a marketing-sütik használatába a süti-beállítások alatt hozzájárulását adta. A Google remarketing a Google Inc. reklámszolgáltatása, amellyel a honlapjaink korábbi felkeresésekor tanúsított felhasználói magatartása alapján a feltételezett érdeklődésére számot tartó célzott hirdetéseket jeleníthetjük meg Önnek, ha ehhez beleegyezését adta. Ez a hirdetés csak a Google reklámhelyein, a Google Adwords vagy a Google Display Network hirdetési felületein jelenik meg.

A Google Hirdetésbeállítások oldalon kifogásolhatja a Google remarketinget, illetve szerkesztheti beállításait.

A remarketing használatát a honlapokon megakadályozhatja, ha a sütibeállításokban kikapcsolja a marketing sütiket.

10. Hotjar

Alkalmanként és ideiglenesen a Hotjar szolgáltatást használjuk, hogy jobban megértsük felhasználóink igényeit, és optimalizáljuk a honlapjainkon megjelenő ajánlatokat, amennyiben Ön a szolgáltatási sütik használatába a süti-beállítások alatt hozzájárulását adta. A Hotjar technológiája segít megértenünk a felhasználóink honlapokkal kapcsolatos tapasztalatait, például hogy mennyi időre van szükségük az űrlapok kitöltéséhez. A Hotjar rögzíti a felhasználó végkészülékével, titkosított IP-címével, földrajzi elhelyezkedésével, nyelvi beállításaival, valamint a felhasználói műveletekkel, például az egérmozgatással, kattintásokkal és billentyűleütésekkel kapcsolatos információkat. Ezenkívül a Hotjar sütiket is használ a látogatók felismerésére. Az információkat sem a Hotjar, sem mi nem használjuk fel az egyes felhasználók azonosítására, illetve nem hozzuk kapcsolatba az egyes felhasználók további adataival. További információkat a Hotjar adatvédelmi nyilatkozatában, itt talál.

Kifogásolhatja a Hotjar használatát. Az utasítások megtalálhatók a www.hotjar.com/opt-out oldalon.

A Hotjar használatát megakadályozhatja, ha a sütibeállításokban kikapcsolja a statisztikai sütiket.

11. Közösségi média bővítmények

(1.1) Egyes honlapjaink ShareThis-összetevőket tartalmaznak. A ShareThis egy olyan könyvjelző-szolgáltatás, amely lehetővé teszi a honlap felhasználójának, hogy az aktuálisan kiválasztott oldalt más felhasználókkal is megossza az olyan közösségi hálózatokban, mint a Facebook, a Twitter és az Instagram. A felhasználó így megoszthatja, megjegyzésekkel láthatja el és értékelheti a honlap tartalmát. Ha a felhasználó ShareThis-elemeket használ, akkor a felhasználó internetes böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a ShareThis szervereivel és adott esetben a kiválasztott közösségi hálózattal vagy könyvjelző-szolgáltatással. A ShareThis alkalmazása során sütik használatára kerül sor. Az ezáltal generált adatok (például a használat időpontja vagy a böngésző nyelve) a ShareThis Inc.-hez kerülnek az Egyesült Államokban és ott feldolgozzák azokat. Ha a honlap tartalmát a közösségi hálózatoknak és a könyvjelző-szolgáltatásoknak továbbítja, a honlap felkeresése és az illető hálózatnál létrehozott felhasználói profil összekapcsolható. Bővebb információk a ShareThis Inc. adatfeldolgozásáról (beleértve a felhasználás célját is) és a ShareThis Inc. által megvalósított adatvédelemről a http://www.sharethis.com/privacy oldalon találhatók. További tájékoztatás a közösségi hálózatok és könyvjelző-szolgáltatások általi adatfeldolgozásról és adatvédelemről, valamint a felhasználói beállításokról az adott szolgáltató adatvédelmi irányelveiben olvasható. Nem adjuk tovább az érintett adatokat harmadik feleknek. A ShareThis-mezők használatával a felhasználó elfogadja a ShareThis Inc. által végrehajtott adatfeldolgozást, méghozzá a http://www.sharethis.com honlapon feltüntetett mértékben. A felhasználó az „opt-out süti” alkalmazásával bármikor kifogást emelhet a felhasználói adatok felhasználásával szemben. Az erre vonatkozó részletek is a ShareThis Inc. fent említett honlapján találhatók. Ha a felhasználó nem szeretné, hogy a ShareThis felhasználói adatokat gyűjtsön a honlapon keresztül, akkor nem szabad használnia a ShareThis-elemeket.

(1.2) A Facebook Inc., székhelye: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (röviden Facebook), olyan bővítményeket kínál a honlap-üzemeltetőknek, amelyeket egyes honlapjainkon alkalmazunk. A bővítmények a Facebook-logóról, a Facebook Tetszik és Ajánlom gombokról ismerhetők fel. Ha a felhasználó felkeresi valamely honlapunkat, amely tartalmazza ezt a bővítményt, a felhasználó böngészője csatlakozik a bővítményszolgáltató szervereihez. A bővítmény tartalmát a Facebook közvetlenül a felhasználó böngészőjének továbbítja, és megfelelő módon jeleníti meg az oldalon. Nincs befolyásunk a bővítmény megjelenített tartalmára. A Facebook bizonyos körülmények között nyomon tudja követni a felhasználó látogatását a honlap megfelelő oldalain, és hozzá tudja rendelni egy Facebook-fiókhoz, ha a felhasználó regisztrált a Facebookon, vagy nemrég felkereste a Facebook valamely oldalát vagy egy Facebook-tartalmakat magában foglaló oldalt. Ha a felhasználó aktívan használja a bővítményeket, mert például rákattintott a Tetszik gombra, vagy ajánlotta valakinek az oldalt, akkor a felhasználó böngészője a megfelelő információkat közvetlenül a Facebooknak továbbítja anélkül, hogy erre befolyásunk lenne. Pontosabb információkat a felhasználói adatok gyűjtésének módjáról, céljáról és köréről, valamint a Facebook általi további feldolgozásáról és használatáról a Facebook adatvédelmi irányelveiben olvashat a http://www.facebook.com/policy.php oldalon. Itt a felhasználó többet is megtudhat a magánélet védelmével kapcsolatos jogokról és a beállítási lehetőségekről. A Facebook adatgyűjtésének céljára és körére, valamint a Facebook által végrehajtott további feldolgozásra nincs befolyásunk és nem is férünk hozzá ezekhez az adatokhoz. (1.3) A Twitter Inc., székhelye: 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (röviden Twitter), olyan bővítményeket kínál a honlap-üzemeltetőknek, amelyeket egyes honlapjainkon alkalmazunk. A bővítmények a „Twitter-Tweet”-ről vagy a „Követés” gombról ismerhetők fel. Az ilyen bővítményekkel rendelkező oldalak közvetlen kapcsolatot létesítenek a Twitterrel, és a Twitteren való bejelentkezése állapotától függően különböző adatokat továbbítanak. Ezáltal adott esetben következtetéseket lehet levonni a honlapjaink használatával kapcsolatban, amelyeket a Twitter saját céljaira is felhasználhat. A bővítmény tartalma a Twitter szerverein található, amely a honlapjainkon csak megjelenik. A Twitter adatgyűjtésének céljára és körére, valamint a Twitter által végrehajtott további feldolgozásra nincs befolyásunk és nem is férünk hozzá ezekhez az adatokhoz. További információkat a Twitter adatvédelmi irányelveiről a http://twitter.com/privacy oldalon talál.

(1.4) A LinkedIn Corporation, székhelye: 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA, olyan bővítményeket kínál a honlap-üzemeltetőknek, amelyeket egyes honlapjainkon alkalmazunk. A honlapjainkon található valamely oldal felkeresése, amely a LinkedIn funkcióit tartalmazza, kapcsolatot hoz létre a LinkedIn szervereivel. A LinkedInt tájékoztatják arról, hogy a felhasználó az Ön IP-címével kereste fel internetes oldalainkat. Ha a felhasználó a LinkedIn „Tetszik/Megoszt” gombjára kattint, és be van jelentkezve a LinkedIn-fiókjába, a LinkedIn a honlapunkon hozzárendelheti a látogatást a felhasználóhoz és felhasználói fiókjához. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalak szolgáltatójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról, valamint azoknak a LinkedIn általi felhasználásáról.

További információkat a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatában talál a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy oldalon.

12. Retargeting

A honlapok úgynevezett retargeting technológiákat használnak. Ezeket a technológiákat arra használjuk, hogy az internetes ajánlatokat érdekesebbé tegyük a felhasználó számára. Ez a technika lehetővé teszi, hogy azokat a felhasználókat, akik már érdeklődtek a honlapunk és szolgáltatásaink vagy termékeink iránt, harmadik felek honlapjain hirdetésekkel szólítsa meg.

Meg vagyunk győződve arról, hogy a személyre szabott, érdeklődésen alapuló hirdetések megjelenítése általában érdekesebb a felhasználó számára, mint az a reklám, amely nem rendelkezik ilyen személyes hivatkozással. A hirdetési anyagok harmadik felek honlapjain történő megjelenítése egy sütitechnológián és a korábbi felhasználói magatartás elemzésén alapszik. Ez a hirdetési forma teljesen névtelen. Használata során nem mentünk el személyes adatokat, és a felhasználói profilokat sem hozzuk kapcsolatba a felhasználó személyes adataival.

13. Elérhetőségeink

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kérdések vagy aggályok esetén állunk rendelkezésére.

Az általános adatvédelmi rendeletre (GDPR) vonatkozó kérdés